ברנדמנטורינג


ליווי מנהלים - BRANDMETORING

ליווי אישי של מנהלים.שימוש בתהליך עבודה חדש וייחודי שפיתחתי ונקרא ברנד מנטורינג.התוכנית נולדה לאחר נסיון רב שנים ומתוך הבנה שהמותג האישי משמעותי לא פחות ממהמתוג המסחרי ולעיתים רבות ההצלחה האישית היא מפתח להצלחה העסקית.העבודה היא אישית אחד על אחד ומצריכה מחויבות אמיתית וזאת מכיוון שזהו התהליך משמעותי בו נבחנת הפעילות ברבדים שונים כשהתוצר המרכזי הינו תוכנית עבודה אישית ומקצועית מוכוונת צמיחה והתקדמות.

סדנת RE-STRATEGY סדנה ייחודית ומהירה לעדכון האסטרטגיה השיווקית שבה מרכז העבודה מגיע מהצוות שמקבל הנחיה וריכוז מאמצים לפני כל מפגש. התוצר אסטרטגיה שיווקית מעודכנת ותוכנית עבודה מותאמת.
אבחון מצב קיים ואקלים עסקי

הבנת השוק הישראלי (מה נעשה, מה עושים, מה מוכרים למי) והשוק הבינ״ל (איך עובד בעולם? מי השחקנים המרכזיים ועוד).

בחינת הצעת הערך והבידול

בחינת אפשרויות הבידול כמו:רמת שירות? מוצר בלעדי? מחיר ועוד. גיבוש הצעת הערך המרכזית ללקוחות בחינת אסטרטגית צמיחה ודפ״אות (דרכי פעולה אפשריות), שיתופי פעולה/מיזוג פעילות וכו׳

ניתוח swot

ניתוח העוצמות/החולשות/האיומים וההזדמנוית שלנו.ניתוח פנימי של המצב נוכחי וובחינת האיומים וההזדמנויות החדשות ובשוק המשתנה.

בניית תוכנית עבודה

שינוי עדכון האסטרטגיה ובניית ראשי פרקים לתכנית עבודה חדשה כולל חלוקת אחריות ומשימות לשינוי הנדרש.